Tình Khúc Nguyễn Đình Phùng
(Nghe Nhạc hay Download)

Nhạc phổ thơ Nguyệt Trầm:
 01. Gửi Chút Tình Vương, Tân Thịnh  (SongSheet MusicYouTube)
 02. Dù Mai Sẽ Chiều Rơi, Tân Thịnh  (SongSheet MusicYouTube)
 03. Khúc Buồn Xanh, Tân Thịnh (SongSheet MusicYouTube)
 04. Khúc Buồn Xanh, Châu Thùy Dương (SongSheet MusicYouTube)
 05. Biệt Khúc, Châu Thùy Dương (SongSheet MusicYouTube)
 06. Mắt Xưa, Tân Thịnh (SongSheet MusicYouTube)
 07. Mắt Xưa, Châu Thùy Dương (SongSheet MusicYouTube)
 08. Âm Vọng, Châu Thùy Dương (SongSheet MusicYouTube)
 09. Dấu Xưa, Châu Thùy Dương (SongSheet MusicYouTube)
 10. Ngỡ Ngàng, Tân Thịnh (SongSheet MusicYouTube)
 11. Mai Này Ai Đưa, Tân Thịnh (SongSheet MusicYouTube)
 12. Hoang Mang, Châu Thùy Dương (SongSheet MusicYouTube)
 13. Tận Tuyệt, Châu Thùy Dương (SongSheet MusicYouTube)
 14. Bài Tango Trên Cát, Quốc Duy (SongSheet MusicYouTube)
 15. Đêm Nguyệt Trầm, Châu Thùy Dương (SongSheet MusicYouTube)
 16. Sao Anh Vẫn Xa, Châu Thùy Dương (SongSheet MusicYouTube)
 17. Luân Vũ Chiều Lá Đổ, Châu Thùy Dương (SongSheet MusicYouTube)
 18. Mưa Xuân, Thanh Duyên (SongSheet MusicYouTube)
 19. Thương Nhớ, Anh Bằng (SongSheet MusicYouTube)
 20. Thương Nhớ, Cao Huy Thế (SongSheet MusicYouTube)