Tình Khúc Nguyễn Đình Phùng
(Nghe Nhạc hay Download)
http://www.youtube.com/watch?v=E2A49Iqpkz8&feature=channel

Tình Sử Album:
 01. Yêu Em Mùa Thu, Vũ Khanh  ( SongSheet MusicYouTube )
 02. Nụ Hồng Cho Em, Thái Hiền  ( SongSheet Music )
 03. Tình Sử, Tuấn Ngọc  ( SongSheet Music )
 04. Thăm Em Chiều Nhạt Nắng, Huy Ngọc  ( SongSheet Music )
 05. Mênh Mang, Vũ Khanh  ( SongSheet MusicYouTube )
 06. Ý Đêm, Tuấn Ngọc  ( SongSheet Music )
 07. Lòng Đêm, Thái Hiền  ( SongSheet MusicYouTube )
 08. Hư Không, Huy Ngọc  ( SongSheet Music )
 09. Dạ Khúc, Tuấn Ngọc  ( SongSheet Music )


Ý Biếc Album:
 01. Sầu Ý Biếc, Tuấn Ngọc  ( SongSheet MusicYouTube )
 02. Hạnh Ngộ, Thái Hiền  ( SongSheet Music )
 03. Thành Phố Thiên Thần, Vũ Khanh  ( SongSheet MusicYouTube )
 04. Vô Định, Thái Hiền  ( SongSheet MusicYouTube )
 05. Mùa Đông Hồng Vẫn Nở, Tuấn Ngọc  ( SongSheet MusicYouTube )
 06. Những Lối Nghìn Trùng, Vũ Khanh  ( SongSheet MusicYouTube )
 07. Vàng Lên Cõi Nhớ, Thái Hiền  ( SongSheet MusicYouTube )
 08. Rừng Sâu Tình Ái, Vũ Khanh  ( SongSheet Music )
 09. Em Tự Ngàn Xưa, Tuấn Ngọc  ( SongSheet Music )