Tình Khúc Nguyễn Đình Phùng
(Nghe Nhạc hay Download)Tình Sử Album:
 01. Yêu Em Mùa Thu, Vũ Khanh  (Song,Sheet Music,YouTube)
 02. Nụ Hồng Cho Em, Thái Hiền  (Song,Sheet Music)
 03. Tình Sử, Tuấn Ngọc  (Song,Sheet Music)
 04. Thăm Em Chiều Nhạt Nắng, Huy Ngọc  (Song,Sheet Music)
 05. Mênh Mang, Vũ Khanh  (Song,Sheet Music,YouTube)
 06. Ý Đêm, Tuấn Ngọc  (Song,Sheet Music)
 07. Lòng Đêm, Thái Hiền  (Song,Sheet Music,YouTube)
 08. Hư Không, Huy Ngọc  (Song,Sheet Music)
 09. Dạ Khúc, Tuấn Ngọc  (Song,Sheet Music)Ý Biếc Album:
 01. Sầu Ý Biếc, Tuấn Ngọc  (Song,Sheet Music,YouTube)
 02. Hạnh Ngộ, Thái Hiền  (Song,Sheet Music)
 03. Thành Phố Thiên Thần, Vũ Khanh  (Song,Sheet Music,YouTube)
 04. Vô Định, Thái Hiền  (Song,Sheet Music,YouTube)
 05. Mùa Đông Hồng Vẫn Nở, Tuấn Ngọc  (Song,Sheet Music,YouTube)
 06. Những Lối Nghìn Trùng, Vũ Khanh  (Song,Sheet Music,YouTube)
 07. Vàng Lên Cõi Nhớ, Thái Hiền  (Song,Sheet Music,YouTube)
 08. Rừng Sâu Tình Ái, Vũ Khanh  (Song,Sheet Music)
 09. Em Tự Ngàn Xưa, Tuấn Ngọc  (Song,Sheet Music)