Tình Khúc Nguyễn Đình Phùng
(Nghe Nhạc hay Download)

Ảo Mộng Album:
 01. Như Tình Mãi Tinh Khôi, Tuấn Ngọc  ( SongSheet Music )
 02. Mai Em Về Đà Lạt, Tuấn Ngọc  ( SongSheet Music )
 03. Đàn Với Gió Mùa, Thái Hiền  ( SongSheet Music )
 04. Cõi Trời Đất Lạ, Thái Hiền  ( SongSheet Music )
 05. Ảo Mộng, Tuấn Ngọc  ( SongSheet MusicYouTube )
 06. Núi Biếc, Thái Hiền  ( SongSheet Music )
 07. Nỗi Nhớ, Tuấn Ngọc  ( SongSheet Music )
 08. Trăm Nhánh Sông Chia, Thái Hiền  ( SongSheet Music )
 09. Thiên Thần Tóc Trắng Cánh Màu Xanh, Tuấn Ngọc  ( SongSheet Music )