Tình Khúc Nguyễn Đình Phùng
(Nghe Nhạc hay Download)Ảo Mộng Album:
 01. Như Tình Mãi Tinh Khôi, Tuấn Ngọc  (SongSheet Music)
 02. Mai Em Về Đà Lạt, Tuấn Ngọc  (SongSheet Music)
 03. Đàn Với Gió Mùa, Thái Hiền  (SongSheet Music)
 04. Cõi Trời Đất Lạ, Thái Hiền  (SongSheet Music)
 05. Ảo Mộng, Tuấn Ngọc  (SongSheet MusicYouTube)
 06. Núi Biếc, Thái Hiền  (SongSheet Music)
 07. Nỗi Nhớ, Tuấn Ngọc  (SongSheet Music)
 08. Trăm Nhánh Sông Chia, Thái Hiền  (SongSheet Music)
 09. Thiên Thần Tóc Trắng Cánh Màu Xanh, Tuấn Ngọc  (SongSheet Music)