Tình Khúc Nguyễn Đình Phùng
(Nghe Nhạc hay Download)

Cỏ Tình Tím Album:
 01. Cỏ Tình Tím, Tuấn Ngọc  ( SongSheet MusicYouTube )
 02. Em Nói Thương Anh, Thái Hiền  ( SongSheet MusicYouTube )
 03. Phượng Tím, Tuấn Ngọc  ( SongSheet MusicYouTube )
 04. Nỗi Buồn Tàn Phai, Thái Hiền  ( SongSheet Music )
 05. Từ Trái Tim Tôi, Tuấn Ngọc  ( SongSheet Music )
 06. Ba Mươi Năm Gặp Lại, Thái Hiền  ( SongSheet Music )
 07. Thuở Vàng Mơ, Thái Hiền  ( SongSheet Music )
 08. Tình Yêu Còn Đó, Tuấn Ngọc  ( SongSheet Music )
 09. Nghe Mưa Bên Thềm, Thái Hiền  ( SongSheet Music, YouTube )