Tình Khúc Nguyễn Đình Phùng
(Nghe Nhạc hay Download)Cỏ Tình Tím Album:
 01. Cỏ Tình Tím, Tuấn Ngọc  (SongSheet MusicYouTube)
 02. Em Nói Thương Anh, Thái Hiền  (SongSheet MusicYouTube)
 03. Phượng Tím, Tuấn Ngọc  (SongSheet MusicYouTube)
 04. Nỗi Buồn Tàn Phai, Thái Hiền  (SongSheet Music)
 05. Từ Trái Tim Tôi, Tuấn Ngọc  (SongSheet Music)
 06. Ba Mươi Năm Gặp Lại, Thái Hiền  (SongSheet Music)
 07. Thuở Vàng Mơ, Thái Hiền  (SongSheet Music)
 08. Tình Yêu Còn Đó, Tuấn Ngọc  (SongSheet Music)
 09. Nghe Mưa Bên Thềm, Thái Hiền  (SongSheet Music, YouTube)