Tình Khúc Nguyễn Đình Phùng
(Nghe Nhạc hay Download)

Định Mệnh Album:
 01. Đêm Sao, Tuấn Ngọc  ( SongSheet MusicYouTube )
 02. Định Mệnh, Ý Lan  ( SongSheet MusicYouTube )
 03. Tình Khúc Mưa Rơi, Thái Hiền  ( SongSheet MusicYouTube )
 04. Xin Em Là Mặt Trời, Vũ Khanh  ( SongSheet MusicYouTube )
 05. Tìm Em, Ý Lan  ( SongSheet MusicYouTube)
 06. Mấy Ngả, Tuấn Ngọc  ( SongSheet Music )
 07. Mưa Đêm, Thái Hiền  ( SongSheet MusicYouTube)
 08. Mùa Xuân Có Đến Không Em, Vũ Khanh  ( SongSheet MusicYouTube)
 09. Đêm Xưa, Thái Hiền  ( SongSheet Music )
 10. Mùa Thu Đi Qua, Tuấn Ngọc  ( SongSheet Music )


Dạ Khúc Album:
 01. Hoàng Hạc, Thái Hiền  ( SongSheet Music )
 02. Tóc Mây Bay, Tuấn Ngọc  ( SongSheet Music )
 03. Em Có Nhớ, Tuấn Ngọc  ( SongSheet Music )
 04. Giòng Thời Gian, Thái Hiền  ( SongSheet MusicYouTube )
 05. Đêm Hoài Vọng, Tuấn Ngọc  ( SongSheet MusicYouTube)
 06. Tình Khúc Dưới Sao, Tuấn Ngọc  ( SongSheet Music )
 07. Đêm Sầu, Thái Hiền  ( SongSheet Music )
 08. Chiều Trên Sông Vắng, Tuấn Ngọc  ( SongSheet MusicYouTube)