Lang Thang
Mục Lục
(Xin bấm vào "đọc" để đọc từng truyện dùng PDF)
  1-Ăn vặt Sài Gòn năm xưa  (đọc)
  2-Nhảy Valse  (đọc)
  3-Người đẹp  (đọc)
  4-May mắn  (đọc)
  5-Tóc dài  (đọc)
  6-Nhạc buồn  (đọc)
  7-Mệnh số  (đọc)
  8-Mormon cư sĩ  (đọc)
  9-Đại lãn  (đọc)
10-Lara  (đọc)
11-Sợ vợ  (đọc)
12-Mọc Sừng  (đọc)
13-Sở Khanh  (đọc)
14-Tơ lơ mơ  (đọc)
15-Tình mộng xa xưa  (đọc)
16-Tình già  (đọc)
17-Đời Đen Bạc  (đọc)
18-Sang sông  (đọc)
19-Ghen  (đọc)
20-Lấy chồng cho vợ  (đọc)
21-Forever  (đọc)
22-Tình đầu  (đọc)
23-Mạt chược  (đọc)
24-Dại Gái  (đọc)
25-Giây oan  (đọc)
26-Chết thì chôn  (đọc)
27-Nhàm chán  (đọc)
28-Lời thề năm xưa  (đọc)
29-Schadenfreude  (đọc)
30-Bún thang  (đọc)
31-Khói thuốc vương mắt em  (đọc)
32-Nghẹn ngào  (đọc)
33-Sáng tác  (đọc)
34-Thân Cư Thê  (đọc)
35-Đôi mắt  (đọc)
36-Góa phụ đen  (đọc)
37-Sướng  (đọc)
38-Mê  (đọc)
39-Bún ốc  (đọc)
40-Mướn chồng  (đọc)
41-Hương mỹ nhân  (đọc)
42-Tình ngoài  (đọc)
43-Một bà hai ông  (đọc)
44-Một bà ba ông  (đọc)

45-Người Xưa  (đọc)
46-Phở Đuôi Bò  (đọc)
47-Mua Chồng  (đọc)
48-Bốn Vợ  (đọc)
49-Đào hoa  (đọc)
50-Vế Đối  (đọc)
51-Góa Vợ  (đọc)
52-Khắc Khẩu  (đọc)
53-Hà Tiện  (đọc)
54-Tứ Hành Xung  (đọc)
55-Đời Em Khổ Lắm Anh Ơi  (đọc)
56-Cucumber  (đọc)
57-Ừ Chắc Vậy  (đọc)
58-Tình Mì Quảng  (đọc)
59-Hói Râu  (đọc)
60-Chữa Mẹo  (đọc)
61-Triết Thuyết Đàn Bà Học  (đọc)
62-Đổi Đời  (đọc)

                      Hết